SCORES-HANKE

On uusi innovatiivinen aloite, joka yhdistää akateemiset asiantuntijat, urheiluorganisaatioiden vapaaehtoiset ja edustajat, sekä yritysmaailman kontaktihenkilöt kuudessa eri EU-maassa – Espanjassa, Italiassa, Suomessa, Bulgariassa, Belgiassa ja Hollannissa.

Projektin painopisteitä urheilijoiden kaksoisuran alueella ovat työllistettävyys ja yleiset tukipalvelut. Projektin tavoite on tukea nuorten eurooppalaisten urheilijoiden kaksoisuraa, lisätä heidän työllistymismahdollisuuksiaan (urheilu-uran aikana ja sen jälkeen), lisätä tukea urheilun ulkopuolelta löytyvien uramahdollisuuksien hyödyntämisessä, sekä lisätä urheilussa hankitun epämuodollisen koulutuksen arvon tunnustusta. Katso lisää

Young athletes

HANKKEEN KOHDERYHMÄT

Nuoret urheilijat

Tavoitteena on kehittää (ensisijaisesti 16 – 25 vuotiaille) urheilijoille todistus urheilu-uran aikana kehittyvästä, työelämässä hyödyllisestä osaamisesta.

Sport Coaches/Trainers/Mentors

Hyötyvät ohjaajien ja valmentajien koulutuksesta ja suorittavat urheilijan kaksoisurataitojen kehitykseen liittyvän opintokokonaisuuden. Kaksoisurapalveluiden kanssa työskentelevät asiantuntijat

Sport Managers coordinating DC services

Urheilijoiden työllistymisohjelman toimeenpanon helpottaminen seuroissa Mahdolliset työnantajat ja julkishallinto

Potential employers and public administration​

Objektiivinen todistusjärjestelmä on avainasemassa urheilijoiden paremman työmarkkinaintegraation parantamisessa.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Something is wrong.
Instagram token error.
Load More