Scores

Hanke

Urheilu on arvopohjainen kenttä, joka on suoraan kytköksissä eettiseen johtajuuteen ja ammatillisten taitojen kehitykseen. Itseasiassa, urheilu on ammatillisten taitojen kultakaivos, josta voidaan ammentaa ainutlaatuisia taitoja nykyisessä globaalissa taloudessa. Uransa aikana urheilija voi oppia yleisiä taitoja (kuten reilun pelin periaatteet, itsetuntemus, sitkeys, luottamus, rehellisyys jne.), mutta myös erityisesti töissä hyödyllisiä taitoja (kuten monimuotoisuuden huomioiminen, ympäristötietoisuus, asiakkaan huomiointi, yhteistyötaidot, ihmisistä huolehtiminen, tiimin rakentamisen taidot jne.) Edellä mainittuja taitoja opetetaan monissa liiketalouden huippututkinto-ohjelmissa. Urheilijat voivat oppia näitä taitoja omalla urheilu-urallaan.

PHASE 1: PREPARATION

Sen tunnistaminen missä ja milloin (kilpailut, harjoitukset jne.) nämä taidot ilmenevät ja miten niitä voidaan kehittää, on avainasemassa. On myös erittäin tärkeää luoda toimivat työkalut näiden taitojen oppimisen helpottamiseksi sekä vahvistamiseksi.

Urheilijoiden osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat avainasemassa projektin onnistuneelle toteutukselle. Tässä suhteessa hankkeen päätavoite on nuorten eurooppalaisten urheilijoiden kaksoisuran tukeminen ja heidän työllistymismahdollisuuksiensa kasvattaminen (ennen uran päättymistä ja sen aikana).

Project
  • Hankkeen tavoitteet ovat
  • Sen ymmärtäminen mitkä arvot, kyvyt ja taidot sisältyvät eri urheilulajeihin olivatpa ne joukkue- tai yksilölajeja, olympialajeja tai ammattilaisurheilua. Tavoitteena on tunnistaa mitä näistä taidoista potentiaaliset työnantajat arvostavat, sekä kehittää tehokkaita työkaluja, joilla urheilujärjestöt voivat vahvistaa ja helpottaa näiden taitojen omaksumista.
  • Urheilijoiden työllistymistaitojen kehittämiseen suuntautuvan, kokonaisvaltaista oppimista hyödyntävän pilottiohjelman luominen, joka sisältää urheilussa tapahtuvan epämuodollisen oppimisen validointijärjestelmän.
  • Tietoisuuden lisääminen urheilijan kaksoisurasta, siihen vaadittavista taidoista sekä ammatillisesta kehittymisestä valmentajien, ohjaajien, sekä muiden urheilujärjestöjen toimijoiden piirissä. Tavoitteena on myös kehittää näiden henkilöiden mahdollisuuksia edistää urheilijan kaksoisuraa ja toimia urheilijan kaksoisuran kentällä.
  • Tukea urheiluorganisaatioiden, koulutuksen järjestäjien, työmarkkinoiden sekä muiden sidosryhmien verkostojen välistä tiedon- ja parhaiden käytäntöjen jakamista urheilijan kaksoisuraan liittyen.